Milli Eğitim Bakanlığı Mevzuat
 

 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARINA YÖNETİCİ GÖREVLENDİRME YÖNETMELİĞİ

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlük
MADDE 38-

(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Murat Eliçalışkan © 2021