Milli Eğitim Bakanlığı Mevzuat
 

 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARINA YÖNETİCİ GÖREVLENDİRME YÖNETMELİĞİ

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Yürütme
MADDE 39-

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.


Murat Eliçalışkan © 2021