Milli Eğitim Bakanlığı Mevzuat
 

 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ

YEDİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler
Yürütme
MADDE 24-

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.


Murat Eliçalışkan © 2021