Milli Eğitim Bakanlığı Mevzuat
 

 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli Hükümler
Yönetmelikte yer almayan hükümler
MADDE 21-

(1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda Bakanlığın diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.


Murat Eliçalışkan © 2021