Milli Eğitim Bakanlığı Mevzuat
 

 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sosyal Etkinlikler ile İlgili İzin ve Görevler
Öğrenci kulübü temsilcisinin görevleri
MADDE 17-

(1) Öğrenci kulübü temsilcisi;

a) Yapılacak faaliyetlerle ilgili görev dağılımını danışman öğretmene bildirir.

b) Kulüp çalışmalarıyla ilgili yazışmaları yapar, karar defterini tutar ve kulüp kapsamında yapılan çalışmalarla ilgili dokümanların dosyalanmasını sağlar.

c) 12 nci maddenin birinci fıkrası kapsamında kulübüyle ilgili yayınlar çıkarılması durumunda Eser İnceleme ve Seçme Kurulu üyeliğini yürütür.

 

(2) Özel eğitim okulları ile anaokullarında birinci fıkrada sayılan görevler, danışman öğretmenlerce yapılır.

 

(3) İlkokullarda bu görevler, danışman öğretmen rehberliğinde yapılır.


Murat Eliçalışkan © 2021