Milli Eğitim Bakanlığı Mevzuat
 

 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ

YEDİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler
Yürürlük
MADDE 23-

(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Murat Eliçalışkan © 2021