Milli Eğitim Bakanlığı Mevzuat
 

 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

BEŞİNCİ KISIM

Belge, Defter, Çizelge ve Formlar
Öğrenci belgesi düzenlenmesi
MADDE 75-

(1) Öğrencilere, istemeleri hâlinde okulun öğrencisi olduklarına dair öğrenci belgesi verilir.


Murat Eliçalışkan © 2021