Milli Eğitim Bakanlığı Mevzuat
 

 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

BEŞİNCİ KISIM

Belge, Defter, Çizelge ve Formlar
Geçici mezuniyet belgesi düzenlenmesi
MADDE 72-

(1) Diploma almaya hak kazanmış ancak diplomaları düzenlenmemiş olanlara istemeleri hâlinde geçici mezuniyet belgesi verilir.

 

(2) (Ek:RG-5/9/2019-30879) Kalfalık, ustalık, usta öğreticilik veya işyeri açma belgesini almaya hak kazanmış ancak belgeleri düzenlenmemiş olanlara istemeleri hâlinde durumlarını gösteren belge verilir.


Murat Eliçalışkan © 2021