Milli Eğitim Bakanlığı Mevzuat
 

 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

DÖRDÜNCÜ KISIM

Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi

BEŞİNCİ BÖLÜM

Okul Birincilerinin Tespiti
Yurtdışından gelenlerin mezuniyet puanı
MADDE 66-

(1) Öğrenimlerinin bir kısmını yurtdışında yaparak yurda dönen öğrencilerin mezuniyet puanları;

 

a) Ülkemizde öğrenim gördükleri yıllara ait yılsonu başarı puanlarıyla yurtdışında gördükleri derslerin yılsonu puanlarına,

 

b) (Değişik:RG-1/9/2018-30522) Yurtdışında öğrenim gördükleri okullardan yılsonu başarı puanları 12 nci sınıfın ders kesimi tarihine kadar temin edilememesi durumunda, ülkemizde öğrenim gördükleri öğretim yıl/yıllarına ait yılsonu başarı puanlarına

 

(2) Yılsonu başarı puanı, derslerden alınan ağırlıklı puanların toplamının bu derslerin haftalık ders saatleri toplamına bölünmesiyle bulunur.

 

(3) Belirlenmiş notlar;

 

a) 5'li sistemde, her bir nota 1.00 eklenip, çıkan sayı elliyle çarpılıp üçe bölünerek puana çevrilir. Bölme işlemi virgülden sonra (Değişik ibare:RG-5/9/2019-30879) dört basamak yürütülür.

 

b) 10’lu sistemde, her bir not 10 rakamıyla çarpılarak puana çevrilir.


Murat Eliçalışkan © 2021