Milli Eğitim Bakanlığı Mevzuat
 

 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

DÖRDÜNCÜ KISIM

Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi

BİRİNCİ BÖLÜM

Ölçme ve Değerlendirme
Puanla değerlendirme
MADDE 44-

(1) Sınav, performans çalışması, proje ve uygulamalar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları (Değişik ibare:RG-5/9/2019-30879) e-Okul/e-Mesem sistemine işlenir.

 

(2) Puan değerleri ve dereceleri aşağıdaki gibidir. Puan Derece 85,00 - 100 Pekiyi 70,00 - 84,99 İyi 60,00 - 69,99 Orta 50,00 - 59,99 Geçer 0 - 49,99 Geçmez


Murat Eliçalışkan © 2021