Milli Eğitim Bakanlığı Mevzuat
 

 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

DOKUZUNCU KISIM

Tam Gün Tam Yıl Eğitim
Tam gün tam yıl eğitim kapsamında yürütülecek faaliyetler
MADDE 156-

(1) Tam gün tam yıl eğitim uygulaması kapsamında;

 

a) Ders yılı süresince, hafta içi günlerde çalışma saatleri dışındaki sürelerle hafta sonu, yarı yıl ve yaz tatillerinde gerçekleştirilen eğitim ve öğretim hizmetleri,

 

b) Okullarda yapılan ikili öğretim,

 

c) Açık öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerin yüz yüze eğitim uygulamaları,

 

ç) (Değişik:RG-26/3/2017-30019) Telafi eğitimi ve tamamlayıcı eğitim uygulamaları,

 

d) Okulda yapılan staj çalışmaları,

 

e) Özel eğitim ihtiyacı olan bireyleri, üretici konuma getirmeye yönelik düzenlenen mesleki eğitim,

 

f) (Değişik:RG-26/3/2017-30019) Okul/kurumlarda açılan hayat boyu eğitime yönelik kurslarla her türdeki mesleki kurslar,

 

g) (Değişik:RG-26/3/2017-30019) Okul/kurumlarda yapılan usta öğreticilik/iş pedagojisi kursları,

 

ğ) Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarıyla yapılan proje ve protokoller çerçevesinde yapılan yaygın eğitim faaliyetleri,

 

h) (Değişik:RG-26/3/2017-30019) Programlarının özelliğine göre günlük çalışma saatleri dışında akşamları, hafta sonu, yarıyıl ve yaz tatilinde sürekli hizmet verilen alanlarda okul/kurumlarda yapılan eğitim ve öğretim,

 

(2) (Değişik:RG-28/10/2016-29871) Yarıyıl ve yaz tatilinde işletmede yapılan mesleki eğitim ve staj çalışmaları tam gün tam yıl eğitim kapsamında değerlendirilmez.


Murat Eliçalışkan © 2019