Milli Eğitim Bakanlığı Mevzuat
 

 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

SEKİZİNCİ KISIM

Okulda ve İşletmelerde Mesleki Eğitim

İKİNCİ BÖLÜM

Staj ve Esasları
Yerleşim yeri sınırları dışında staj (Mülga ibare:RG-13/9/2014-29118)(1) (…)
MADDE 131-

(1) Yerleşim yeri sınırları dışında ulaşım olanakları ve denetlenmesi mümkün olmayan yerlerde staj (Mülga ibare:RG-13/9/2014-29118)(1) (…) çalışmaları;

 

a) Resmî kurum ve kuruluşlarda,

 

b) Eğitim birimi bulunan veya ondan fazla personel çalıştıran işletmelerde,

 

(1) (…) yapılması planlanan ve denetim için öğretmen görevlendirilmesi uygun görülen okul ve işletmelerde,

 

c) Staj (Mülga ibare:RG-13/9/2014-29118)(1) (…) yapılması planlanan ve denetim için öğretmen görevlendirilmesi uygun görülen okul ve işletmelerde,

 

ç) İşletmenin bulunduğu bölgede faaliyet gösteren aynı tür programın uygulandığı diğer okul müdürlüklerince izlenmesi uygun görülen okul ve işletmelerde öğrenci velisinin izniyle yaptırılır.


Murat Eliçalışkan © 2019