Milli Eğitim Bakanlığı Mevzuat
 

 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

ALTINCI KISIM

Yönetim, Yöneticiler, Diğer Personel ve Eğitim Ortamları

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim Ortamları
(Değişik: RG 16/9/2017-30182) Görsel sanatlar ve müzik odası veya derslikleri
MADDE 102-

(1) Okullarda görsel sanatlar ve müzik odası veya derslikleri oluşturulabilir. Bu oda veya dersliklerde görsel sanatlar ve müzikle ilgili kitap, araç, gereç, doküman ve malzeme bulundurulur.


Murat Eliçalışkan © 2019