Milli Eğitim Bakanlığı Mevzuat
 

 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

BEŞİNCİ KISIM

Belge, Defter, Çizelge ve Formlar
Öğrenci kimlik belgesi düzenlenmesi
MADDE 74-

(1) Okul müdürlüğünce öğrencilere, nüfus kayıt ve okul bilgilerini içeren, fotoğraflı öğrenci kimlik belgesi (Değişik ibare:RG-1/9/2018-30522) düzenlenebilir. Öğrenci kimlik belgeleri, gerektiğinde elektromanyetik kullanıma uygun şekilde de tasarlanabilir.


Murat Eliçalışkan © 2021