Milli Eğitim Bakanlığı Mevzuat
 

 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

DÖRDÜNCÜ KISIM

Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınıf Geçme
Ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılma
MADDE 56-

(1) Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi için;

 

a) İki dönem puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanının en az 70,

 

b) İşletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin, beceri sınavı puanı en az 50 olmak kaydıyla birinci ve ikinci dönem puanları ile beceri sınav puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya beceri sınav puanının 70 (Ek ibare:RG-2/9/2020-31232) ,

 

c) (Ek:RG-2/9/2020-31232) İlgili alan/dal dersinin staj bitirme sınavında başarılı, olması gerekir.


Murat Eliçalışkan © 2021