Milli Eğitim Bakanlığı Mevzuat
 

 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

DÖRDÜNCÜ KISIM

Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınıf Geçme
Bir dersin ağırlığı ve ağırlıklı puanı
MADDE 54-

(1) Bir dersin ağırlığı, o dersin haftalık ders saati sayısına eşittir.

 

(2) Bir dersin yılsonu puanıyla o dersin haftalık ders saati sayısının çarpımından elde edilen puan, o dersin ağırlıklı puanıdır.


Murat Eliçalışkan © 2021