Milli Eğitim Bakanlığı Mevzuat
 

 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

ÜÇÜNCÜ KISIM

Öğrenci İşleri

BİRİNCİ BÖLÜM

Ortaöğretime Geçiş ve Kayıtlar, Alan/Dala Geçiş ve Görevlere İlişkin Hükümler
Anadolu teknik programına geçiş (Değişik başlık:RG-13/9/2014-29118)
MADDE 30-

(1) (Değişik:RG-2/9/2020-31232) Anadolu teknik programlarına merkezi sınav puanıyla, tercihleri doğrultusunda, doğrudan alana öğrenci yerleştirilir. Yerleştirme işlemlerinden sonra boş kontenjanı bulunan alanlara merkezi sınav puanıyla öğrenci alan diğer ortaöğretim kurumlarından 9 uncu sınıf birinci dönem sonuna kadar nakil ve geçiş yapılabilir. Ancak yetenek, mülakat, mülakat ve beden yeterliliği sınavı ile öğrenci alınan alanlarda bu sınavlara girerek başarılı olmuş olmak gerekir. Anadolu meslek programı öğrencilerinden 11 inci sınıfı doğrudan geçen ve 9, 10 ve 11 inci sınıf ortak derslerinin ağırlıklı yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalaması en az 70 olanlar Anadolu teknik programına geçiş için başvurabilir. Başvuru ve yerleştirme işlemleri, Bakanlıkça belirlenen esaslar ve kayıt takvimi çerçevesinde e-Okul sistemi üzerinden yapılır.

 

(2) (Mülga:RG-14/2/2018-30332)

 

(3) (Mülga :RG-13/9/2014-29118)


Murat Eliçalışkan © 2021