Milli Eğitim Bakanlığı Mevzuat
 

 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

İKİNCİ KISIM

Eğitim ve öğretim

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Resmî Tatil Günleri ve Çalışma Takvimi
Resmî tatil günleri
MADDE 14-

(1) (Değişik:RG-28/10/2016-29871) Okulların (Değişik ibare:RG-12/7/2019-30829) hafta sonu tatili , ara tatil, yarıyıl ve yaz tatili dışındaki resmî tatil günleri, 17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun ile 16/4/2012 tarihli ve 2012/3073 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ulusal ve Resmî Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği hükümlerine göre belirlenir ve yıllık çalışma takviminde belirtilir.

 

(2) Öğleden sonra tatil olan günlerde yarım gün programı uygulanır.

 

(3) (Ek:RG-2/9/2020-31232) Öğrencilere, resmî tatil günlerinde puanla değerlendirilecek şekilde ödev verilmez.


Murat Eliçalışkan © 2021