Milli Eğitim Bakanlığı Mevzuat
 

 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

YEDİNCİ KISIM

Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler
Kurullar
MADDE 108-

(1) Okullarda;

 

a) Öğretmenler kurulu,

 

b) Sınıf veya şube öğretmenler kurulu,

 

c) Zümre öğretmenler kurulu,

 

ç) Okul zümre başkanları kurulu,

 

d) (Mülga:RG-5/9/2019-30879)

 

e) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu,

 

f) Onur kurulu,

 

g) Sosyal etkinlikler kurulu

 

(2) Okullarda ihtiyaca göre bilim, danışma, sanat, proje ve benzeri kurullar da oluşturulabilir.


Murat Eliçalışkan © 2021