Milli Eğitim Bakanlığı Mevzuat
 

 

MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU

ALTINCI KISIM

Eğitim ve Öğretim Alanındaki Görev ve Sorumluluk
Yürütme, gözetim ve denetim
MADDE 56-

Eğitim ve öğretim hizmetinin, bu kanun hükümlerine göre Devlet adına yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden Milli Eğitim Bakanlığı sorumludur.


Murat Eliçalışkan © 2021