Milli Eğitim Bakanlığı Mevzuat
 

 

MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU

ALTINCI KISIM

Eğitim ve Öğretim Alanındaki Görev ve Sorumluluk
Yurt dışı eğitim
MADDE 59-

Türk vatandaşlarının yurt dışında eğitim, öğrenim ve ihtisas görmeleri ile ilgili Devlet hizmetlerinin düzenlenmesinden (askeri öğrenciler hariç), Milli Eğitim Bakanlığı sorumludur.


Murat Eliçalışkan © 2021