Milli Eğitim Bakanlığı Mevzuat
 

 

MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU

YEDİNCİ KISIM

Son Hükümler
Yürütme
MADDE 64-

Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.


Murat Eliçalışkan © 2021