Milli Eğitim Bakanlığı Mevzuat
 

 

MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU

YEDİNCİ KISIM

Son Hükümler
Yürürlük
MADDE 63-

Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Murat Eliçalışkan © 2021