Milli Eğitim Bakanlığı Mevzuat
 

 

MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU

ALTINCI KISIM

Eğitim ve Öğretim Alanındaki Görev ve Sorumluluk
Yasaklık
MADDE 57-

Askeri maksatlarla açılacak okullar hariç, bu kanun hükümlerine aykırı hiç bir eğitim faaliyetinde bulunulamaz.


Murat Eliçalışkan © 2021