Milli Eğitim Bakanlığı Mevzuat
 

 

MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU

ÜÇÜNCÜ KISIM

Öğretmenlik Mesleği
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı "Eğitim Yüksekokulu" açma yetkisi
MADDE 44-

(Değişik: 16/6/1983 - 2842/12 md.) (1)

Öğretmenlik formasyonu veren ve öğretmen yetiştiren Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim yüksekokulları, Cumhurbaşkanı kararı ile kurulabilirler.


Murat Eliçalışkan © 2021