Milli Eğitim Bakanlığı Mevzuat
 

 

MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU

İKİNCİ KISIM

Türk Milli Eğitim Sisteminin Genel Yapısı

İKİNCİ BÖLÜM

Örgün Eğitim
Okul öncesi eğitimin amaçları ve görevleri
MADDE 20-

Okul öncesi eğitiminin amaç ve görevleri, milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak,

 

(1) Çocukların beden, zihin ve duygu gelişmesini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak;

 

(2) Onları ilk öğretime hazırlamak;

 

(3) Şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetişme ortamı yaratmak;

 

(4) Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamaktır.


Murat Eliçalışkan © 2021