Milli Eğitim Bakanlığı Mevzuat
 

 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OKUL ÖĞRENCİLERİNİN KILIK VE KIYAFETLERİNE DAİR YÖNETMELİK

Yürütme
MADDE 8-

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


Murat Eliçalışkan © 2021