Milli Eğitim Bakanlığı Mevzuat
 

 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OKUL ÖĞRENCİLERİNİN KILIK VE KIYAFETLERİNE DAİR YÖNETMELİK

Yürürlük
MADDE 7-

(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Murat Eliçalışkan © 2021