Milli Eğitim Bakanlığı Mevzuat
 

 

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ÇALIŞAN PERSONELİN KILIK VE KIYAFETİNE DAİR YÖNETMELİK

Yürütme
MADDE 20-

Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


Murat Eliçalışkan © 2021