Milli Eğitim Bakanlığı Mevzuat
 

 

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ÇALIŞAN PERSONELİN KILIK VE KIYAFETİNE DAİR YÖNETMELİK

Yürürlük
MADDE 19-

Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Murat Eliçalışkan © 2021