Milli Eğitim Bakanlığı Mevzuat
 

 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Ders saatleri çizelgesi
MADDE 29-

(1) Yönetici ve öğretmenlerin haftalık ders ve ek ders saatleri ekli çizelgede gösterilmiştir.


Murat Eliçalışkan © 2021