Milli Eğitim Bakanlığı Mevzuat
 

 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Geçici görevlendirme
MADDE 21-

(1) Yürürlükten kaldırılmıştır. (24/11/2008-2008/14575 B.K.K.) Vekâlet görevi


Murat Eliçalışkan © 2021